Doelstelling

De Stichting Steunfonds Ouderenwerk Boxmeer (SSOB) heeft als doel om financiële ondersteuning te verlenen aan ouderen en mensen met een functiebeperking die wonen in de gemeente Boxmeer. De steun wordt verstrekt voor voorzieningen waar groepen ouderen of mensen met een functiebeperking gedurende langere tijd gebruik van kunnen maken of geruime tijd profijt van kunnen hebben. De steun kan materieel of immaterieel van aard zijn. De stichting heeft een ideële doelstelling en heeft geen winstoogmerk.

De SSOB heeft in het verleden financiële ondersteuning verleend aan de volgende organisaties: zangkoren, volksdansgroepen, KBO’s in de regio, dorpsraden, zorgcentra, groepen van meer bewegen voor ouderen, toneelverenigingen, buurthuizen, Lourdesfonds, parochie, gilden, Zonnebloem-afdelingen, bridgeclubs, bibliotheek, jeu-de-boules-vereniging, zorgboerderij, schildersgroep.

De SSOB is opgericht op 31 december 1992. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 31 mei 2006 bij notaris Teeuwen. De belangrijkste wijzigingen waren het aanpassen van de doelstelling en het uitbreiden van het werkgebied tot de gehele gemeente Boxmeer.